SBUX Neinver, realizacja

Katowice, Polska, Październik 2013