Burger King ZCK, realizacja

Poznań, Polska, Październik 2013