Piekuś Bydgoszcz, realizacja

Bydgoszcz, Styczeń 2015