Frankowskiego Salon

Wrocław, Polska, Czerwiec 2016