Businessman Institute, animacja

Warszawa, Polska, Marzec 2009