Burger King Neinver, realizacja

Katowice, Polska, Wrzesień 2013