Animacja Osada z Bali

Wrocław, Polska, Wrzesień 2008